phone-call

Zadzwoń do nas
+48 59 822 34 42

Polityka RODO

Szanowni Państwo,

W związku z rozpoczęciem obowiązywania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie informujemy, że wnioski w zakresie realizacji praw osób, których dane dotyczą, są realizowane zgodnie z wytycznymi ww. rozporządzenia zwanego RODO.

Informujemy, że Państwa dane osobowe znajdują się w naszej bazie i dochowaliśmy wszelkich starań, aby zadbać o ich bezpieczeństwo

WIRELAND sp. z o.o. w Bytowie jako administrator przetwarza Państwa dane w celach związanych ze świadczeniem Państwu naszych usług, w tym na potrzeby bieżącego kontaktu, w celach analitycznych i statystycznych, a także w związku z ewentualnym dochodzeniem roszczeń po wygaśnięciu umowy lub zrealizowaniu usługi. Jeżeli się temu Państwo nie sprzeciwią, Państwa dane mogą być również wykorzystane, aby skontaktować się z Państwem i poprosić o wyrażenie dobrowolnej zgody na przedstawienie Państwu naszych ofert. Sprzeciw można wyrazić wysyłając maila na adres brakzgody@wireland.pl

Chcemy Państwa również poinformować, że:

1) Nasze dane kontaktowe to: WIRELAND sp. z o.o.  z siedzibą przy ul. Szarych Szeregów 10, 77-100 Bytów.

2) Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest niezbędność tego przetwarzania do zawarcia i wykonania umowy (jeśli świadczymy Państwu jakieś usługi, bądź negocjujemy warunki ich świadczenia), a także uzasadniony interes WIRELAND sp. z o.o.  z siedzibą w Bytowie, w szczególności polegający na prowadzeniu działań analitycznych w celu poprawy jakości usług, umożliwieniu dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz na możliwości zapytania Państwa o zgodę niezbędną do przedstawienia naszej oferty handlowej.

3) Państwa dane osobowe przetwarzane są na zasadzie dobrowolności i będą przetwarzane tylko do czasu, gdy będą niezbędne do realizowania ww. celów lub do momentu, gdy wyrażą Państwo skuteczny sprzeciw wobec ich przetwarzania (brak zgody). Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami.

4) Państwa dane osobowe mogą być przekazywane naszym podwykonawcom i dostawcom wyłącznie w związku z realizacją naszych celów.

5) Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

6) Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych osobowych. Przysługuje Państwu ponadto prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu z przyczyn uzasadnionych Państwa szczególną sytuacją.

Szczegółowa informacja dotyczącą przetwarzania danych osobowych

Od 25 maja zaczynają obowiązywać nowe przepisy o ochronie danych osobowych.

WIRELAND sp. z o.o. w Bytowie wyjaśnia, co w praktyce oznacza dla Państwa RODO (czyli Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych).

Dbanie o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych jest dla nas priorytetem – dlatego przygotowaliśmy pakiet niezbędnych informacji, które w przystępny sposób wyjaśnią Państwu na czym polegają zmiany.

W związku z tym uprzejmie informujemy, iż spółka WIRELAND sp. z o.o.  z siedzibą w Bytowie przy ulicy Szarych Szeregów 10 przetwarza następujący zakres Państwa danych osobowych: wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii. Dane te były i są pozyskane w celu realizacji zadań związanych z działalnością WIRELAND sp. z o.o. w Bytowie.

W świetle powyższego Pragniemy Państwa poinformować, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest: WIRELAND sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Szarych Szeregów 10, 77-100 Bytów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ pod numerem 0000330953, posiadającą nr NIP 8421733891

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres:
ul. Szarych Szeregów 10, 77-100 Bytów lub email: biuro@wireland.pl

  1. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy.
  2. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Spółkę polegają na oferowaniu klientom produktów i usług z zakresu sprzedaży produktów oraz świadczenia usług związanych z obróbką elementów drewnianych i metalowych.

Spółka udostępnia także dane ułatwiające przeprowadzenie kampanii marketingowych. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ww. produktów mieści się w zakresie działalności gospodarczej WIRELAND Sp. z o.o. , ujawnionym w Rejestrze KRS, jednocześnie przetwarzanie danych jest niezbędne, aby Spółka mogła tworzyć i dostarczać swoim klientom takie produkty.

  1. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu dostarczania klientom WIRELAND sp. z o.o. kompleksowej informacji gospodarczej w ramach oferowanych przez Spółkę produktów, jak również w celach statystycznych.
  2. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie.
  3. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

– żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,

– żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

– żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,

– żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,

– przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,

– wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Więcej na temat praw przysługujących Pani/Panu w związku z przetwarzaniem przez                    WIRELAND sp. z o.o. Pani/Pana danych osobowych, jak również ewentualnych innych administracyjnych lub cywilnych środków ochrony prawnej, można przeczytać na stronie internetowej pod adresem: https://datamakesales.pl/rodo-czyli-rewolucja-w-ochronie-danych-osobowych/

Z powyższych praw można skorzystać poprzez:

– kontakt e-mailowy pod adresem: biuro@wireland.pl,

– w celu wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych: zgoda@wireland.pl

– w celu zgłoszenia zadania do usunięcia danych osobowych: brakzgody@wireland.pl

  1. Informujemy również, że Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami

Kontynuując przeglądanie strony, zgadzasz się z polityką prywatności i cookies więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close