phone-call

Zadzwoń do nas
+48 59 822 34 42

Aktualności

2014-06-02

Medale dla zasłużonych pracowników

W dniu 28 maja br. w gabinecie wojewody pomorskiego, Ryszarda Stachurskiego, miała miejsce uroczystość wręczenia medali złotych za długoletnią służbę, nadanych Franciszkowi Recławowi i Tadeuszowi Pucelikowi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Bronisława Komorowskiego. Obaj odznaczeni przepracowali ponad 45 lat w murach naszego zakładu.

Pan Tadeusz Pucelik od 1 grudnia 1968 r. został zatrudniony w Fabryce Wyrobów Gospodarstwa Domowego ZAGOD w Bytowie jako konserwator. Do 30.12.1990 r. pracował kolejno na stanowiskach ślusarz remontowy i brygadzista. W firmie Wireland SA przepracował prawie 10 lat, zajmując stanowiska kolejno: mistrza, specjalisty ds. celnych i rozliczania podatku VAT, zastępcy kierownika Działu Zaopatrzenia i Transportu oraz specjalisty zaopatrzenia i kooperacji. Od 27.07.1995 do 31.10.2006 Pan Tadeusz Pucelik pracował na stanowisku Kierownik Działu Zaopatrzenia i Transportu.

Sukcesywnie podnosił swoje kwalifikacje i poziom wykształcenia. Wnioskował o zgodę na podjęcie nauki w trybie wieczorowym, zdobywał nowe uprawnienia, np. w zakresie eksploatacji urządzeń i instalacji energetycznych na stanowisku dozoru w 1998 roku.

W 1978 r. otrzymał odznakę Racjonalizatora Produkcji. Zgłosił 16 projektów racjonalizatorskich, z których 6 przyjęto do realizacji. Zastosowanie tych projektów przyniosło wymierne korzyści ekonomiczne dla zakładu pracy, przyczyniło się także do poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.

W związku ze wzorowym wykonywaniem obowiązków pracowniczych, przejawianie inicjatywy w pracy, podnoszenie jej wydajności oraz jakości otrzymywał nagrody pieniężne..Za długoletnią służbę otrzymał medal złoty przyznany 4 grudnia 2013 r. przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Bronisława Komorowskiego.

Pan Franciszek Recław został zatrudniony w naszej fabryce 2 października 1968 r. Pracuje od początku swojego zatrudnienia na stanowisku giętacza. Zajmował się przygotowywaniem materiałów do produkcji zgodnie z technologią. Swoje obowiązki wykonywał zawsze wzorowo, o czym świadczą liczne nagrody przyznawane mu na podstawie przepisów Kodeksu Pracy – za wzorowe wypełnianie obowiązków, przejawianie inicjatywy w pracy.

Jako osoba godna zaufania społecznego był delegowany z zakładu pracy do pełnienia przez jedną kadencję funkcji członka Kolegium Rejonowego ds. Wykroczeń przy Naczelniku Miasta i Gminy w Bytowie w latach 1987-1990.

W 1988 roku Franciszek Recław został wyróżniony za wzorową postawę i osiągnięcia zawodowe. Burmistrz Miasta Bytów, Starosta Bytowski i Firma Wireland S.A. z okazji Jubileuszu 38-lecia pracy zawodowej w Wireland S.A., wyróżnili go słowami uznania za wzorową pracę.

Franciszek Recław to sumienny i zdyscyplinowany pracownik, ceniony za wydajność pracy, dokładność i systematyczność, zdyscyplinowanie, inteligencję zawodową, koleżeńskość i takt oraz pozytywny stosunek do majątku przedsiębiorstwa, w którym pracuje. Swoje doświadczenie zawodowe wykorzystuje do nauczania kolejnych pokoleń pracowników. Jest lubiany przez kolegów i koleżanki w pracy, cieszy się ich zaufaniem i uznaniem jako dobry pracownik.

Kontynuując przeglądanie strony, zgadzasz się z polityką prywatności i cookies więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close